lørdag 23. april 2016

Shakespeare 400 år

William Shakespeare, i dag er det 400 år sidan han døydde. Få om knapt nokon er så levande 400 år etter sin død og kanskje like aktuell no som i si samtid ? For det er dei evige, allmennmenneskelege tema han tek opp i diktinga si. Vi kan kjenna oss igjen i hans skildring av dette kompliserte livet, alle irrgangar og blindvegar, ikkje minst den svikefulle kjærleiken som gjev den største nyting og den største sorg. Skodespela:"Hamlet", "En midtsommernatt drøm", "Romeo og Julie", "Stormen" osv. men det er særleg poesien eg set pris på, sonettene. Min favoritt er sonett nr. 18, "Shall I compare thee to a summer`s day", men den har eg sitert tidlegare på denne bloggen, difor tek eg med nr.60, "Like as the waves make towards the pebbled shore". Det handlar om det forgjengelege, om tida som sluker alt, men diktinga, poesien kan likevel løfta oss utover timane som "hasten to their end."

"Like as the waves make towards the pebbled shore,
So do our minutes hasten to their end;
Each changing place with that which goes before,
In sequent toil all forwards do contend.
Nativity, once in the main of light,
Crawls to maturity, wherewith being crown’d,
Crooked eclipses ’gainst his glory fight,
And Time that gave doth now his gift confound.
Time doth transfix the flourish set on youth
And delves the parallels in beauty’s brow,
Feeds on the rarities of nature’s truth,
And nothing stands but for his scythe to mow:
And yet to times in hope my verse shall stand,
Praising thy worth, despite his cruel hand."


I Erik Bystads omsetjing til norsk:

"Som bølger slår imot en stenet strand
slik haster våre timer mot sin slutt,
en ny må følge den som nådde land
i stadig jaging fremad, hvert minutt.
Et barn , født inn i lysets eterhav,
vil kravle, modnes, nå til livets topp,
men mot all glans står skjebnens dystre krav,
og alt hva Tiden ga, vil tæres opp.
Ja, tiden trenger inn i ungdomsprakt,
og risser rynker inn i vakre drag.
Den største sjeldenhet blir ødelagt,
og intet holder stand mot ljåens slag.
       Men diktet til din pris skal ved sin ånd
       bevare deg, tross Tidens hårde hånd."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar