søndag 15. mai 2016

Pinsefesten

Første  Pinsedag. Vi feirar Den heilage Ande som kom til apostlane som var samla i Jerusalem og dermed la grunnlag for den Kyrkja vi dag er ein del av.
Under feiringa av messa i dag song vi den vakre salmen "Den blomstertid nå kommer" av den svenske presten Israel Kolmodin og omsett til norsk av Landstad. Kolmodin skal ha blitt inspirert til å skriva denne salmen då han ein midtsommardag i 1694 var på veg for å preike i Gahn på Gotland. Skreve til midtsommar men passar like godt til pinse, og står i salmeboka under pinse.


 1. Den blomstertid nå kommer
  med lyst og glede stor,
  den kjære, lyse sommer
  da gress og grøde gror.
  Nå rører solens armer
  ved alt som før var dødt,
  de blide stråler varmer
  og alt på ny blir født.
 2. De fagre blomsterenger
  og åkrer rad på rad,
  de grønne urtesenger
  og trær som skyter blad,
  hver blomst, hver spire minner
  oss om å ta imot
  det lys som alltid skinner
  fra Gud, vår Skaper god.
 3. Vi hører fugler sjunge
  med herlig jubellyd!
  Skal ikke da vår tunge
  lovsynge Gud med fryd?
  Min sjel, opphøy Guds ære
  med lov og gledesang!
  Han vil oss nådig være
  som før så mang en gang.
 4. Gud signe årets grøde
  i alle verdens land!
  Gud gi oss daglig føde
  fra jord og hav og strand,
  og hjelp oss du å dele
  med andre det vi har,
  vårt liv, vår jord, det hele
  er ditt, vår Gud og Far!
 5. Du kjære Herre Kriste,
  du sol med klarest skinn,
  la hjerte-isen briste
  og smelte i vårt sinn!
  La dine budord følges,
  og mett oss med ditt ord,
  la nådens lys ei dølges
  for oss på denne jord!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar