tirsdag 4. oktober 2011

Frans av Assisi

4.oktober er minnedagen for Frans av Assisi (1182-1226).

Skytshelgen for Italia (1939), Assisi, bispedømmet Basel, Katolsk Aksjon i Italia (1939); for fransiskanere, de fattige, sosialarbeid, miljøvern og økologer (1979), kjøpmenn, skreddere, vevere, tøyhandlere, linhandlere, tapethandlere, skibbrudne og straffanger; for lamme og blinde; mot hodesmerter og pest; for dyrevernorganisasjoner og dyrene.

Frans av Assisi er ein av Kyrkjas viktigaste helgenar, og han er vel den helgen som er best kjent utanfor Kyrkja og som mange også ikkje katolikkar ser som eit ideal. Han er ein helgen for vår tid, ein inspirator for dei som arbeider for miljøvern, for sosial utjamning, for fred, for dyrevern osv.

Kyrkja minnes han og i sine tidebøner.
Antifon til Benedictus: Frans, den fattige og ydmyke, trer glad og rik inn i himlenes rike, hyllet av englenes kor.

                                              Giotto: Frans mottek stigmata

Antifon til Magnificat: Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg, for jeg bærer Jesu sårmerker på mitt legeme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar