søndag 31. mai 2020

Pinse - konversjon

Vi  feirar pinse og Den Heilage Andes kome til apostlane i Jerusalem. Men ikkje berre til dei, også til alle oss som kom seinare og føli dei første apostlanes fotspor.

Pinsevenen Peter Halldorf skriv i boka "Åndens folk" som handlar om Apostelgjerningane:

" Den kristnes likhet med Kristus  oppnås ikke ved moralsk herming. Pinsen er den avgjørende forutsetningen. Den Ånd som virker i Jesus, gis til disiplene hans. Likheten med ham vokser ved en indre hemmelighet og en forvandlende kraft: Kristus i oss! Det innebærer ikke at likheten med Kristus gis mennesket på et øyeblikk. Den oppnås, formeres og fordypes ved øvelse. Vi forblir disipler så lenge vi lever."

Pinse er difor og ein høveleg dag for konversjon, å bli ein del av Den verdsvide katolske kyrkja ved å seia fram trusvedkjenninga og få del i sakramenta. Skriftemålet, eukaristien og ferminga som inneber å bli salva og ta imot Den Heilage Andes teikn.
I St. Ansgar har vi denne våren fem konvertittar, som etter planen skulle takast opp i Kyrkja påskenatt,men pga. coronaapidemien vart det utsett til i dag og forige søndag.

Dei fem: Andrew Gilbert Wilder, Bjørgulv T.Berge, Frans Hansen, Kennerh Bakken og Einar Buø.

Måtte Den Heilage Ande gje dei støtte og styrke på deira veg vidare i livet som katolikkar!
Kom, Hellig Ånd, med skapermakt,
opprett hva synd har ødelagt,
og glede i hvert hjerte giv
som du har født til evig liv!
En trøsters store navn du har,
Guds gave god og dyrebar,
for sjelen syk en salve mild,
en livets brønn, en hellig ild!
Du visdoms, råds og styrkes Ånd,
du kraft av Herrens høyre hånd,
du lysets bærer, Ordets tolk
for alle tungemål og folk,
ditt lys opptenn i vår forstand,
i hjertet kjærlighetens brann,
til vannmakt vår og usseldom
med hellig hjertestyrke, kom!
Vår fiende, jag ham langt på flukt,
gi fred og troens fagre frukt,
og la oss alle, store, små,
i sjeleomsorg hos deg stå!
Gjør oss med Gud, vår Fader, kjent,
med Sønnen som fra ham er sendt,
med deg som fra dem begge går,
og hjelp at vi i troen står!
Vær lovet, Gud, vår Fader god,
Guds Sønn som opp av døde stod,
og trøsteren som kom her ned:
Vær lovet i all evighet!
Veni,Creator Spiritus,

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar