lørdag 16. mai 2020

Simon Stock

I dag 16. mai feirar vi minnedagen for Den heilage Simon Stock, ein  av dei mange store helgenar  i Karmelittordenen. Han vart fødd i Aylesford i Kent, der det i dag er eit karmelittkloster, i 1165, og døydde i Bordeaux i 1265. Det er ikkje så mykje som er kjent om livet hans, men han var utan tvil sentral i oppbygginga av karmelittordenen i Europa på byrjinga av 1200 talet etter at dei måtte forlata Palestina og slå seg ned i Europa. Det første generalkapittelet vart halde i Aylesford i 1247 og han var tilstades der. Han vart etter kvart generalprior, og under hans leiing spreidde ordenen seg utover i Europa.

Men det er utan tvil det brune skapularet vi  framom alt knyter til Simon Stocks navn. Etter tradisjonen skal Jomfru Maria ha vist seg for han , ho heldt då skapularet i handa  og gav det til Simon Stock. Skapularet er eit teikn på på Marias forbøn og vern  og  det vart etter kvart svært populært også utover karmelittordenen. Frå 1500 talet fekk også legfolk bera skapularet.
Pave Johannes Paul II var prega av karmelittisk spiritualitet og bar skapularet det meste av livet.
Han skriv om dette:

"Over time this rich Marian heritage of Carmel has become, through the spread of the Holy Scapular devotion, a treasure for the whole Church. By its simplicity, its anthropological value and its relationship to Mary's role in regard to the Church and humanity, this devotion was so deeply and widely accepted by the People of God that it came to be expressed in the memorial of 16 July on the liturgical calendar of the universal Church," the Feast of Our Lady of Mount Carmel."

Frå Aylesford 2013


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar