tirsdag 5. mai 2020

Zelie Martin og Notre-Dame des Victoires

Hennes  kjærlighet og tiltro til Notre-Dame des Victoires.

I forige nummer av Elias Kilde skrev jeg om den femtenårige Thérèses begeistring da faren Louise Martin tok henne med til kirken Notre-Dame des Victoires i Paris. Louise kjente godt til kirken fra tiden han bodde i Paris, og utdannet seg til urmaker.  Også senere vender han tilbake til denne fredens oase, og i et brev til sin hustru Zélie 8. oktober 1863 skriver han; «Jeg har hatt gleden av å motta sakramentet i Notre-Dame des Victoires som er som et lite jordisk paradis. Jeg har også tent et vokslys for hele familien.»
Kjente også Zélie til Notre-Dame des Victoires fra før ? Ja, det ser sånn ut selv om vi ikke sikkert vet om hun var der rent fysisk. Hun var knyttet til en bønnegruppe i kirken Saint-Léonard d`Alençon, inspirert av fellesskapet som sprang ut fra  Notre-Dame des Victoires. Zélie hadde også en statue av Maria og et votiv billede som bekrefter dette. Men det klareste bevis på hennes tiltro til Notre-Dame des Victoires finner vi i brevene hennes. I 1863-65 skriver hun er rekke brev til broren Isidore Guerin som da er 22 år og studerer medisin i Paris. Hun er tydelig bekymret for ta han skal utsettes for « hovedstadens farer» og ikke holdes opp av en solid tro.

Nyttårsdag 1863 skriver hun:
« Om du bare kunne gjøre noe jeg ber deg om, og dersom du vil gi meg det som en nyttårsgave ville jeg bli lykkeligere enn om du sendte meg hele Paris. Altså: du bor ikke så langt fra Notre-Dame des Victoires. Ja, du skjønner! Kan du gå bare en gang om dagen for å fremsi et Ave Maria til den hellige Jomfru.  Du skal se at hun beskytter deg på en helt spesiell måte, og at hun vil la deg lykkes i denne verden, for siden å gi deg evig lykksalighet. Det som jeg sier, det er ikke fra min side en overdreven fromhet uten grunnlag. Jeg har grunn til å ha tillit til Den hellige Jomfru, jeg har mottatt gunstbevisninger fra henne som bare jeg vet om. Du vet godt at livet ikke er langt. Du og jeg vi er snart ved slutten, og vi vil ønske å ha levet slik at ikke vår siste time skal preges av bitterhet
Nå, dersom du har et ondt hjerte vil du gjøre narr av meg;dersom du ikke har det, vil du si at jeg har rett.»

Hun skriver flere korte brev med samme tema til broren i løpet av årene som følger. Vi er så kommet til desember 1865, Léonie på 2 år og   Hélène på 1 år er begge syke, og Zélie bekymrer seg  sterkt  som naturlig er. Hun ber en novene om at de skal friskne til igjen, det gjør de også, men Hélène dør bare fire år senere, Léonie lever til 1941.

Zélie skriver til sin bror 3.desember:
« Ville du være så vennlig å tenne et lys  for meg i Notre-Dame des Victoires neste fredag, minnedagen for Den uplettede unnfangelse, det ville glede meg mye. Jeg leser en novene for mine to små piker,Léonie og Hélène, om at de de skal bli friske igjen. Jeg ber deg, ikke avslå meg dette, prøv å finne et tidspunkt i løpet av dagen. Men om du ikke vil, om du anser dette som ingenting, skal du vite at 8.desember er en minneverdig dag for meg. Jeg har to ganger opplevd stor nåde denne dagen. Jeg håper at du gjør dette som jeg har ønske om.»

Det er tydelig at Zélie har en sterk tiltro til Marias forbønn representert ved Notre-Dame des Victoires. Hun har omsorg for og ber nok daglig for alle i familien, sin mann, sin syke små barn, sin bror som hun tydeligvis bekymrer seg for at skal miste troen. Det er et sterkt vitnesbyrd og er med på å utfylle vårt billede av denne helt spesielle familien.

( brev oversatt fra «Neuvaine à Notre-Dame des Victoires pour les malades à la suite de Sainte Thérèse de Lisieux et de sa famille».Éditions Salvator, Paris 2009)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar