mandag 25. mars 2019

Maria bodskapsdag

I dag feirar vi inkarnasjonen, ordet som vart menneske. Det er ni månadar til jul og Jesu fødsel, men dagens fest er vel så viktig. Dagene har mange navn, og vart frå gammal kalla Marimesse om våren eller Vårfruemesse (Vofremyss i Kvinnherad der eg kjem frå), Annuntiatio Beatae Mariae Virginis eller i dag meir  korrekt Annuntio Domini - Herrens bebudelse.

Dagen blir feira som ein festdag inkludert Gloria sjølv om vi er i fastetida. Under Credo knelar alle under " Han er blitt menneske ......"

Første lesning er frå Jesaja 7. 10 -14  med profetien om Immanuel- teiknet  Kristi komme.

Immanuel-teiknet 
10 Herren tala igjen til Ahas og sa: 11 «Be om eit teikn frå Herren din Gud, nede frå dødsriket eller oppe frå det høge!» 12 Men Ahas svara: «Eg vil ikkje be om noko og ikkje setja Herren på prøve.»
   
 13 Då sa han: «Så høyr då, Davids hus! Er det ikkje nok at de trøyttar menneske, må de òg trøytta min Gud? 14 Difor skal Herren sjølv gje dykk eit teikn: Sjå, den unge jenta skal bli med barn og føda ein son, og ho skal gje han namnet Immanuel.Lenke til Ave Regina Caelorum som avsluttar dagen mellom Kyndelsmess og påske:

https://www.youtube.com/watch?v=OAi6T7tQruE

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar