tirsdag 19. mars 2019

Festdagen for St. Josef


«Hellige Josef, vår Far!
Du har aldri sviktet dem
som ber om din hjelp og forbønn.
Som vår hellige mor Teresa
tar vi vår tilflukt til deg.
Du var Frelserens faderlige beskytter her på jorden,
og Han lytter til dine bønner i himmelen.
Gjennom Ham har du makt til å hjelpe oss
og det som synes umulig kan du gjøre mulig.
Vi ber om din faderlige omsorg,
at du skal sørge for oss
og gi oss alt vi trenger. Amen.

Jesus, Maria og Josef !
Vi overgir alt i deres hender !»Vi feirar i dag festdagen for St Josef. Kanskje ein meir tilbaketrekt og anonym bibelsk person men ikkje mindre viktig. Josef var åpen og lydig då Herren kalte på han !


                                            Georges de La Tours maleri: Josef tømmermannnen

Josef tømmermannen

Dagslyset kverv men du er enno ikkje ferdig
tilmålte bord ligg klar
alt skal skøytast saman
oppdragsmannen ventar men ikkje i tolmod.
Du ropar på guten og han kjem:
«Hineni – her er eg!»
Det blafrande lyset i stødige barnehender
du bøyer deg over det krossforma bordet
som glir gjennom glatt trevirke
der naglene skal skyvast på plass
og du minnest engelens ord:
«Ver ikkje redd for å ta henne heim til deg,Josef !»
Draum eller røyndom, aldri nølande
Du alltid lydige.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar