mandag 8. august 2016

Sinjar to år etter

I desse dagar er det to år sidan IS inntok store delar av nordvestre Irak og dermed dreiv hundretusenar på flukt. Det gjekk særleg utover minoritetar som kristne og jesidiar. Jesidiane tilhøyrer ein eigen religion, og har halde til i dette området i årtusen. Islamistane viser eit særleg hat mot denne minoriteten som har vorte utsett for forfølging ei rekkje gonger opp igjennom historien. Den siste massakren utført av IS skal  vera den 74 som rammar den utsette gruppa.
Sinjar er eit fjellmassiv som ligg tett opp til den syriske grensa men det er og ein by i dette området som før IS sitt åtak hadde ei blanda befolkning med både kristne, muslimar og jesidiar. Nær 5000 jesidiar skal ha blitt massakrert desse augustdagane og 40.000  flykta opp på Sinjar fjellet der dei vart utsett for umenneskelege lidingar. Mange kom seg etterkvart nordover og enda i tyrkiske flyktningeleirar, men framleis bur 15.000 i teltleirar under fjellet i påventa av at IS skal drivast tilbake. Byen Sinjar vart teke tilbake i november i fjor, men ligg i ruinar inkludert byens to kyrkjer.
Sinjar hadde før åtaket 80.000 innbyggjarar og eit par hundre har kome tilbake i det sist, men dei står overfor eit formidabelt oppbyggingsarbeid og føler seg heller ikkje trygge med islamistar ikkje så langt borte.
I sommar var det 20 år sidan massakren i Srebrenica og to år sidan  massakren i Sinjar. Det er lett å gløyma,men viktigare enn nokon gong å ikkje gløyma korkje dei døde eller dei som overlevde !
Jesidiane er på mange måtar dei mest utsette av dei utsette i Midt-Austen, og det er ingen grunn til å tru at hatet mot dei vert mindre i framtida. La ikkje verda gløyma dei !

                                                       Jesidi barn i flyktningeleir

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar