onsdag 20. april 2016

Totus Tuus, Tromsø april 2016

Retrett i karmelittklosteret Totus Tuus i Tromsø i eit enno vinterleg Tromsø. Fire nye frå ulike deler av landet som saman med oss i Profeten Elias fraternitet delte livet i Karmel for eit par dagar. Karmelittbroder Julius fra Polen og cisternciensermunk Joel frå klosteret på Munkeby feirer messe og held retrett for nonnene."Livet i Karmel er enkelt. Det er ikkje snakk om å gjera ein masse ting for Kyrkja og for Gud. Det er bare snakk om å elska mykje. Dette er ditt kall. Som Therese av Jesusbarnet skreiv: "Eg forstod at Kyrkja har eit hjerte og at dette hjerte brenn av kjærleik. Eg forstod at einaste kjærleiken kan få Kyrkjas lemmer til å handla......... I mi mor Kyrkjas hjerte skal eg vera kjærleiken". Med andre ord: bare kjærleiken gjer at Kyrkja blir ei levande Kyrkje. Det er som med kroppen. Utan blod fungerar ikkje hjertet."
Martinus Martin, karmelitt i preike til ei karmelittnonne som avlegg sine første løfter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar