torsdag 10. september 2015

Ruth Burrows:The essence of Prayer

Karmelittnonne Ruth Burrows bok "The Essence of Prayer" kom for eit par år sidan i norsk omsetjing på Efrem forlag, På ein forståeleg måte let ho oss få innsikt i kva indre bøn er og kva det ikkje er. Ho skriv frå ein  karmelittiske ståstad,men kan nok  nå langt utover både Karmel og Den katolske kyrkja. Her eit par sitat frå boka som eg har understreka første gong eg las  i henne:

"Sann bønn betyr å ønske GUD, ikke ego."

"Vi må huske at bønnen finner sted på det dypeste nivå i vår person, og unnslipper vår direkte oppmerksomhet."

"Men vi må lære å skjelne mellom å gjøre bruk  av en støtte og å la støtten komme i stedet for bønnen."

"Alt dette er bevis nok for at vi overser det fundamentale faktum: at bønnen ikke er en teknikk, men et forhold."

"Denne søken etter den elskede i det åpenbarte Ord betyr at våre tider med taus bønn har et innhold."

"Troen er ikke en ting i vårt sinn. Det er ikke en intellektuell sikkerhet eller en følt overbevisning i vårt hjerte. den er en grunnfestet avgjørelse om å ta Gud med det ytterste alvor som mitt livs Gud."

"Det blir helt tydelig at bønn har langt mer å gjøre med hva Gud ønsker å utføre i oss, enn med hva vi prøver å oppnå eller realisere i bønnen."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar