torsdag 3. februar 2022

Kyndelsmesse

 2.februar i vintermørke feirar vi ein lysfest - Kyndelsmesse frå gammalt. Det er dagen for Herrens framstilling i tempelet, førsti dagar etter jul, på latin Praesentatio Domini, Andre navn er som sagt Kyndelsmesse, Maria lysmesse eller bare lysmesse, på latin  Missa Candelarum. I år kunne vi feira dagen med lysprosesjon og messe, det var ei fin oppleving. Maria og Josef kjem til tempelet med det vesle Jesusbarnet, der møter dei Simon og Anna! Vi møter også Den heilage familie denne lysfesten!

Karmelittmunk Wilfrid Stinissen har ei preike for denne dagen og eg tek med slutten av den:

"Dialogen mellan Symeon och Maria kan lära oss något om  hur vi kan föra en dialog på djupt nivå. Symeon talar,men endast därför at han är inspirerad av Anden. Han har något at säga, och det som han säger kommer från Anden. Maria lyssnar. Hon er ren öppenhet, som låter seg fyllast av orden. Hon diskuterar inte, hon kommenterar inte. Hon tar emot och ingenting mer. Symeon talar fastän han vet at han är den minste och att Maria står mycket högre enn han. Han talar därför att han fått uppdrag att tala. Maria lyssnar och hon tycker att det er självklart att hon lyssnar. Hon reflektärar inte över sig själv. Hon tänker inte: det är egentlig jag som borde tala, eftersom jag har fått mest av helig Ande. Symeon och Maria, båda gör de exakt vad de skal  göra. Och därför klinger deras samtal genom historien, ända til i dag."
                                             Frå feiringa av Kyndelsmesse i St. Ansgar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar