tirsdag 16. april 2019

Brannen i Notre Dame

Dagen etter at erkebiskop Michel Aupetit har feira Palmesøndag i Notre Dame de Paris blir katedralen ramma av ein katastrofal brann. Det gjorde eit sterk  inntrykk på på alle franskmenn både truande og ikkje truande, for denne katedralen er så nær knytta til fransk historie like frå 1100 talet.
Men også for alle oss utanfor Frankrike som har vitja katedralen og føler oss knytt til den var dette vondt å oppleva.
President Emmanuel lovar: " Cette cathedrale Notre-Dame, nous la  rebatiron. Tous ensemble. C`est une part de notre destin francais." Men det vil ta tid, lang tid !

Dette skreiv eg for fire år sidan:


Nôtre Dame de Paris
Eg deler deg med så mange
alle dei som kvar dag kjem her
for første gong eller som ein dagleg vane,
dei som berre kjem for å sjå og dei som vil tilbe.
Likevel kjennest det som du er mi
på ein heilt spesiell måte
ei eg ikkje kan dela med andre
kanskje med unntak av Paul Claudel ?
Vi møtest så sjeldan,
men gjensynet er desto varmare
når eg finn min plass ved alteret til Thérèse,
i eit av kapella bak hovudalteret,
eller ved søyla til høgre der Paul Claudel
lytta til Magnificat første juledag !
Du vigd til henne som sa ja og aldri angra
og difor kan løfta mine bøner inn til
det som er svar på alle bøner.
Je vous salue Marie

Je vous salue, Marie Je vous salue, Marie pleine de grâces ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar