søndag 14. oktober 2018

Vår Frue av Rosenkransen

13. oktober feira vi "Vår Frue av Rosenkransen" med messe og Mariaprosesjon etterpå. Fullsatt kyrkje og stor deltaking i prosesjonen med kors og Mariastatue og alle med sine små lys som dei løfta opp når vi i felleskap song Ave Maria !. Vi ba Rosenkransen og Fatima bønene på ulike språk representert i vår menighet. Det gav ei sterk kjensle av fellesskap på tvers av nasjonar og språk. Planen er at dette skal bli ein årleg tradisjon 13. oktober som er dagen for den siste Mariaopenberringa i Fatima med det såkalla solunderet. Oktober er Rosenkransmånaden og vi blir oppfordra til å be og meditera over dei evangeliske mysteria med Marias hjelp.


                                            Engelen brakte Maria det glade budskap

                                                   Hill deg Maria, full av nåde

Je vous salue Marie, pleine de graces
                                             
                                       Ave Maria, cheia de graca, o Senhor e convosco

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar