onsdag 10. oktober 2018

Relikvievalfarten

I løpet av oktober - november i år vil relikviane til Den heilage Therese av Jesusbarnet (Lisieux) og hennar heilage foreldre Louis og Zelie Martin vitja kyrkjelyder og kloster i heile Norden. Mange pilegrimsmål er knytta til ein særskilt helgen/helgegrav, og vi er vant med dra heimanfrå på pilegrimsreise, no opplever vi det motsatte, dei heilage kjem til oss!

Å æra relikviar er fjernt for alle protestantiske kristne og nok og for mange katolikkar, iallfall norskfødde konvertittar ( kanskje har vi her  noko å læra av våre nye katolske landsmenn ?). Relikviekulten skriv seg frå oldkyrkja, dei kristne samlast på martyrgravene til bøn og feiring av eukaristien. Det er og omtalt fleire stadar i Bibelen, Relikviar kan bare forståast i lys av inkarnasjonen og den oppgraderinga av alt jordisk det innebar. Likeeins har relikviar ingen funksjon dersom dei ikkje peikar mot Jesus Kristus og leiar oss til ein djupare relasjon med Han.

Relikvievalfarten starta i Stockholm 29. september, og kom til Oslo 6-7 oktober , til Stavanger 8-9. oktober og vidare nordover til Bergen.
Feiringa i St. Svithun kyrkja om kvelden og ettermiddagen  mandag 08. oktober vart ei vakker og nåderik oppleving for ei fullsatt kyrkje. Om natta var det bønevake, før ein sa farvel til dei heilage neste formiddag med rosenkransandakt og messe.


"Hellige Therese, Louis og Zelie, vi hilser dere velkommen til vår menighet og ber om deres forbønn for oss."

"La oss hilse helgenenes relikvier velkommen ved å lovsynge Gud sammen med de hellige"
" Må Gud, de helliges glede og ære, som har stilt dere under de hellige Thereses, Louis og Zelies mektige forbønn, velsigne der med evig velsignelse."" Vi må forstå denne valfarten, hvore relikviene av Therese og hennes foreldre kommer til oss, som et synlig, ja, legemlig uttrykk for Guds uendelige barmhjertighet mot sitt folk. De minner oss også om vårt eget kall: å la oss forvandle av Guds nåde i Jesus Kristus. Da kan  vi gi Evangeliets budskap videre til alle vi møter på vår jordiske vandring. Siden Therese kommer hit sammen med sine foreldre, blir vi også minnet om familiens store betydning. Therese vokste opp i en dypt troende familie, og fikk der ta imot sin tro og sitt kall. Vi ber om at relikvievalfarten blir til velsignelse for alle familier. Måtte Therese og hennes foreldre hjelpe oss alle å åpne oss for Faderens kjærlighet, så vi med Den hellige ånds hjelp kan følge Jesus stadig mer trofast. Slik blir vi troverdige vitner som kan dele vår tro med andre. Det finnes så mange mennesker i vårt land som, bevisst eller ubevisst, venter på budskapet om Guds uendelige barmhjertighet og vår verdighet som hans elskede barn."

( fra den nordiske bispekonferansens hyrdebrev)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar