mandag 1. oktober 2018

MInnedagen for Den heilage Therese

I dag 01. oktober 2018 feirar vi minnedagen for Den heilage Therese av Jesusbarnet og det heilage andlet (av Lisieux) med særleg stor glede. Dette er naturlegvis på bakgrunn av at relikviane av Therese og hennar heilagkåra foreldre Luise og Zelie Martin kjem på ei rundreise til kyrkjelydar og kloster i heile Norden. Det har alt starta i Sverige men frå 06. oktober kjem relikviane til Norge. Først St. Johannes i Oslo, deretter Stavanger, Bergen, Hønefoss, Trondheim, Narvik, Harstad, Hammerfest og ikkje minst Tromsø der dei blir fem dagar i karmelittklosteret Totus Tuus. Det er lagt opp til omfattande program med messer, tidebøner, rosenkrans, meditasjon og foredrag. Det er mykje å sjå fram til ! Dette blir ein inspirasjon til å fordjupa oss i Thereses bodskap som også er det sentrale evangeliet. Thereses innsåg at ho var liten og hjelpelaus, ho hadde ikkje noko anna å møta Gud med, ho var heilt avhengig av Hans miskunnsame  og rettvise nåde !
LITANI TIL DEN HELLIGE THÉRÈSE AV JESUSBARNET
Herre, miskunn deg. Herre, miskunn deg.
Kristus, miskunn deg. Kristus, miskunn deg.
Herre, miskunn deg. Herre, miskunn deg.
Kristus, hør oss. Kristus, bønnhør oss.


Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss.
Gud Sønn, verdens Frelser,
Gud Hellige Ånd,
Hellige Treenighet, én Gud,


Hellige Maria, be for oss.
Hellige Thérèse av Jesusbarnet,
Du som er kirkelærer i kunnskapen om kjærligheten,
Du som lærer oss den åndelige barndom,
Du som fikk innsikt i Faderens kjærlighet og barmhjertighet,
Du som visste å velge alt det Gud ville,
Du som ble tiltrukket av Jesus alene,
Du som ble kjærligheten i Kirkens hjerte,
Du som ikke strebet etter det som er oppsiktsvekkende,
Du som glemte deg selv for å glede Guds hjerte,
Du som var trofast mot Gud selv i de minste ting,
Du som viet deg selv som offer til den Barmhjertige Kjærlighet,
Du som lot Guds styrke stråle i din svakhet,
Du som var enkel både i gleden og i lidelsen,
Du som ydmykt tok imot alt som Guds nåde,
Du som levde i Karmel for sjelenes frelse og prestenes helliggjørelse,
Vernehelgen for førstekommunionsbarn,
Vernehelgen for misjonen,
Søster til de ikke-troende og til de som tviler,
Søster til de som er såret av livet, til de motløse og fortvilede,
Forbilde på nestekjærligheten som ser Gud i hvert menneske,
Forbilde på barnlig tillit til Gud,
Forbilde på en hellighet som er oppnåelig for alle,


Guds Lam, som tar bort verdens synder, skån oss, Herre.
Guds Lam, som tar bort verdens synder, bønnhør oss, Herre.
Guds Lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.


V: Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss.
S: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det!


La oss be: Gud, du åpner ditt rike for de små og ydmyke. Hjelp oss trofast å vandre på den hellige Thérèses lille vei. På hennes forbønn ber vi, styrk vår kjærlighet og tillit til deg, slik at vi blir helliggjort her nede og kan lovprise din barmhjertighet i all evighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Si le bon Dieu exauce mes desirs, mon Ciel se passera sur la terre jusqu`a la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel a faire du bien sur la terre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar