mandag 4. juni 2018

Festen for Kristi lekam og blod

Festen for Kristi lekam og blod - Corpus Christi er ei kyrkjeleg feiring  av Eukaristien - alterets sakrament som har sin tradisjon tilbake til Mellomalderen. I katolske land har det sidan 1200 talet vore vanleg å bera sakramentet i prosesjon utandørs denne dagen. Denne tradisjonen har dei siste året også blitt teke opp i mange norske  byar. Kanskje er det slik at våre nye katolske landsmenn har teke tradisjonen med seg frå heimlandet !
Sist søndag vart denne festdagen feira også i St. Ansgar menighet i Kristiansand.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar