søndag 9. april 2017

Naturen og mysteriet

I Norge er det få som oppsøkjer kyrkjen i påska, faktisk langt færre enn ein vanleg søndag. Langt fleire er det som har religiøse opplevingar eller kjensler i møte med naturen, faktisk  ein fjerdedel av oss i følge ei nyleg gjennomført spørjeundersøking. I naturen møter ein sin eigen lengt, men ein får ikkje alltid noko klart svar, men kanskje kan ein vera nøgd med det. Ein av dei som klårast har sett ord på lengtinga og møtet med mysteriet  gjennom naturen er tømmarhoggaren og lyrikaren Hans Børli (1918 -1989). Lengtinga er for han noko av det mest verdfulle vi har i liva våre, Den som ikkje har denne lengten i seg er fattig!

Lengselen

Den som har lengselen i seg
er aldri fattig.
Lengselen kan legge
en blå kongekappe
selv over tiggerens
magre skuldrer .

Det er dei små daglegdagse tinga som peiker utover mot mysteriet.

Alt som er uten billede

Et menneske uten gudsfølelse - nei,
det tror jeg ikke eksisterer .

Om så du bare soper
nysnøen bort fra trammen din en vintermorgen
når dompap fløyter saktmodig inni snaret
du kjenner ståltrådvinningen på limeskaftet
ise mot de varme fingertuppene dine,
så er det en gudstjeneste, en bønn
foran livets nakne ikonflamme i brystet ditt
og alt som er uten billede.


Og alt det som skjer, kvar minste sekund har ei meining i Tida og Altet.

Kveldsbønn


Jeg sitter på sementtrammen
utafor gangdøra vår,
og tar meg en kveldsrøyk .
Det siste solskjæret
gyller skogen, det kveldes
augustmjukt over grenda.
Vindstille.
Jeg ser hvordan lauvet på bjørkene
hviler uendelig tillitsfullt
mot vennlig vesthimmel.
Ja, her sitter jeg
i fred med meg sjøl og Alt.
Og det er kveld på Jorden.
Jeg vet med en visshet
djupere enn tanken, vet
at denne vesle stunda,
disse ørsmå sekundene,
skal leve usårlig i Tiden
i all evighet .


                                Det gjev ein underleg ro å lesa dikta til Hans Børli.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar