onsdag 3. juni 2015

Mariam - Den heilage Andes evangelist

Den heilage Mariam av den krossfesta Jesus OCD som vart helgekåra 17. mai i år har vorte kalla Den heilage Andes evangelist eller profet. Eit klart uttrykk for hennar nære relasjon til den tredje personen i Treeininga finn vi i en vesle bøna eg har teke med under i svensk omsetjing.
Som palestinsk kristen og karmelittnonne framstår Mariam også som ein viktig brubyggjar mellom kyrkjas austlege og vestlege grein.
Mykje i livet hennar, spesielt dei ekstraordinære nådegåvene, kan verka framande og merkelege for dei fleste i vår tid, og heng vi oss opp i stigmata, ekstase og levitasjonar får vi ikkje med det underliggjande og mest vesentlege. Mariam var lik alle store helgenar ei kvinne prega av absolutt og total tillit til Gud. Gud var hennar eine store kjærleik som fylte livet totalt  heile tida. " I henne talar alt om Jesus" sa pave Johannes Paul i samband med saligkåringa i 1982.

Bön til den Helige Ande


Helige Ande, inspirera mig,

Guds kärlek, förtär mig.

På den sanna vägen, led mig.

Maria, min Moder, se på mig,

med Jesus välsigna mig.

Från alt ont, för all förvillelse,

och från all fara, bevara mig.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar