søndag 7. juni 2015

Sakramentsprosesjon

Festen for Kristi lekam og blod med barnas første kommunion.
Etter messa sakramentsprosesjon gjennom Kristiansand frå Domkyrkja til St. Ansgar.
Fin tradisjon som har vore vanleg i katolske land men dei siste åra også har vorte gjennomført i norske byar, i år også i Kristiansand.

"Pange, lingua, gloriosi Corporis
mysterium, Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium fructus ventris
genrerosi Rex effudit gentium."

( Pris med hjertets jubeltoner Kristi legems
herlighet, og hans blod som oss forsoner,
skjenket oss til salighet. Pris det Sakrament
som kroner verdens Konges kjærleighet)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar