tirsdag 15. august 2017

Wilfrid Stinissen om Maria

Karmelittbroder Wilfrid Stinissens bok "Maria i Bibelen og i vårt liv" passer det å ta fram igjen etter ei vakker messefeiringa  i St.Ansgar denne høgtidsdagen vigd til Maria, Guds Mor.
Om Maria himmelfart skriv han følgjande, det er  klart og forståeleg så langt ein kan forstå mysteriet:

"Kirken tror at Maria er tatt opp i himmelen med både kropp og sjel, det vil si med hele sin personlighet. Jesus etterlot ikke sitt legeme i graven etter sin død, for å vende tilbake til Faderen som ren ånd. I stedet tok han med sitt legeme for å la det for evig ha del i Guds herlighet. Slik har også Marias kropp fulgt med til himmelen. Det som Jesus sa til sine disipler etter oppstandelsen: " et gjenferd har da ikke kjøtt og knokler, som dere ser jeg har" (Luk 24,39), det sier også Maria til oss: jeg er ikke ånd eller gjenferd, jeg er et menneske som du - og jeg er i himmelen."

"Intet av Marias personlighet er gått tapt, hele hennes vesen er blitt forflyttet til himmelen. Det gamle blir ikke ødelagt, men forvandlet. Maria er og forblir menneske i all evighet, men forherliget.
Dette er ikke en skjebne som bare angår Maria. Som den nye menneskehetens mor viser hun hva vi alle kan håpe på. Hvert menneske som dør i kjærlighet til Gud blir tatt opp i himmelen, ikke med halvdelen av sitt vesen, men med hele sin personlighet."

"At Maria ble tatt opp til himmelen, betyr ikke at hun er reist bort til en fjernt land. Vi forestiller oss himmelen "der oppe". "Ære være Gud i det høyeste" , synger vi. Det er ikke galt å ha slike forestillinger, bare vi er klar over at de ikke helt dekker virkeligheten. Himmelen er ikke et sted som ligger bortenfor universets grenser, men en dimensjon som vi ikke kan fornemme med våre jordiske sanser. Maria har altså ikke forlatt oss, selv om hun er tatt opp i himmelen. Tvert imot, nettopp slik har hun trengt dypere inn i verden."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar