mandag 14. august 2017

Karol Wojtyla om Marias opptaking i himmelen.

15. august er heilagdag i mange land, det er minnedagen for Jomfru Marias himmelfart, eller rettare sagt Marias opptaking i himmelen. Det vart proklamert som dogme av pave Pius  1.november 1950. Den unge presten Karol Wojtyla seinare pave Johannes Paul let seg inspirera til å skriva diktet "Matka" (Moren), gjendikta til norsk av Jan Brodal i 1989 og utgjeve på Solum forlag i samlinga "Sangen om den skjulte Gud". Det er eit langt og ikkje like lett forståeleg dikt der han skildrar korleis det store mysteriet langsomt går opp for Maria.
Her den første delen: Det tilbedte legemes første stund.

"Mitt sted flyter ut i erindringen. Stillheten i det fjerne
smågater svinner ikke, denne stillhet som fastholdes i rommet lik glass,
som i rene øyeepler oppløses i lys og safir -
Nærest står barnets ord meg, disse ord som stillheten slår seg sønder mot,
oredene "Mor - Mor".

Og atter synker stillheten lik en dukkende fugl usynlig ned på
bunnen av de trange gatene.

Lenge vendte jeg tilbake til erindringene, for av dem stiger
livet uopphørlig frem i større fylde, utvider seg mot stadig
større dybder av ukjent innhold.
Så avmålt henger den ved tanker og følelser -
det er som denne tyngsel i mitt blods pulsslag ikke forstyrrer freden,
der den takfast sammen med ånden utgyder seg i tanke og sang.

Det må være bønnen, Min Sønn, for dette er enfoldige dager,
som har overskredet sitt mål og langsomt tar til å flyte ut
i mine øynes pupiller - og i blodet,
som ved hjelp av dem kan kvitte seg med sin tyngsel,
Det er enfoldige dager, Min Sønn - de er blitt løftet opp fra disse smågater,
hvor stillheten ligger, og avslører din barnlige røst -
på hvilken annen måte skal jeg vel kunne høre dine ord fra de dager
ordene som en gang ble sagt meg med hviskende lepper -
men nu, lik tanken selv, ført inn i min sjel
og utsagt så likefrem."


Antifon til laudes: Velsignet er du, Maria ! Av deg kom verdens Frelser. Nå fryder du deg for Herrens åsyn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar