onsdag 5. juli 2017

Fader Adday i Tyrkia

Fader Adday er kaldeisk prest i Tyrkia. Han er den einaste presten som driv pastoralt arbeid blant dei 40.000 kaldeisk kristne flyktningane frå Irak som i dag held til i Tyrkia.  Han har sin base i Istanbul men er heile tida på farten rundt i landet der kristen irakiske flyktningar bur meir eller mindre permanent. Fader Abbay er bare 34 år og vart prestevia for 2 år sidan. Det siste året har han døypt 200 barn, vigd 20 par, gjeve sjukesalvinga til 30 døyande og førstekommunion til 150 barn.
Kaldearane i Tyrkia har ingen kyrkjer å gå til, Fader Adday feirar messe heime hos folk. Han samanliknar det med slik dei første kristne samlast i heimane for å feira den heilage messa. Det blir som ein stor familie der foreldre og barn prisar Gud ilag!
For flyktningane frå Irak gjev dette von i ein ellers  vanskeleg kvardag. Fader Adday  seier at han kjem for å gje folk von og tru på at Gud  kan gjera mirakel. "Eg fortel dei at Gud arbeider for oss. Han er vår far, og han ønskjer det aller beste for oss."


      Fader Adday feirar messe heime hos irakiske flyktningar i Tyrkia. Be for dei !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar