onsdag 14. desember 2016

Minnedagen for Johannes av Korset

I dag feirar vi minnedagen for den spanske helgenen Johannes av Korset (Juan de la Cruz) som levde frå 1542 til 1591. Han var heilagekåra i 1726 og utnemd til kyrkjelærar i 1926. Johannes er ein av dei store teologar i Kyrkjas historie, få er det som har hatt hans innsikt i mystikk og indre bøn. Mange har funne innsikt og inspirasjon gjennom hans skrifter.

Her frå "Åndelig sang" (Cantico espiritual) strofe 1.12:
"Å, sjel, du gjør rett i stadig å søke ham som skjult, for du forherliger Gud, og du kommer ham svært nær om du holder ham for å være høyere og dypere enn alt du kan nå.  Fest deg derfor verken helt og holdent eller delvis ved noe som dine sjelsevner er i stand til å forstå. Jeg mener at du aldri skal  nøye deg med det du kan forstå av Gud, men bare  med det du ikke forstår av ham. Bli heller ikke værende der du elsker og gleder deg over det du forstår eller erfarer av Gud, men elsk og gled deg over det du ikke kan forstå og erfare av ham. For dette er , som vi har sagt, å søke ham i tro. ................Gud er mer fjern og mer skjult, når sannheten er det motsatte: Jo mindre klart de forstår ham, desto nærmere er de."





Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar