torsdag 26. februar 2015

Success is counted sweetest

"Success is counted sweetest
By those who ne`er succeed.
To comprehend av nectar
Requires sorest need.

Not one of all the purple host
Who took the flag to-day
Can tell the definition,
So clear, of victory,

As he, defeated, dying
On whose forbidden ear
The distant strains of triumph
break, agonized and clear."

Eit av mine favorittdikt av Emily Dickinson (1830-86), det seier så mykje om siger og nederlag på få linjer. Emily vart fødd i den vesle byen Amherst i Massachusetts  og levde der det meste av livet sitt. Kvitkledd og etter kvart meir og meir tilbaketrekt og sosialt isolert. Ved sin død var ho totalt ukjent utover den næraste familiekretsen, men ho etterlet seg ein skatt, ein skatt som innan få år skulle gjera
henne verdskjent.1800 upubliserte dikt vart funne etter Emilys død, i dag vert ho rekna som den ein av dei store i amerikansk litteraturhistorie.                                                         Emily i 16-17 års alder

                                                 "Surgeons must be very careful
                                                   When they take the knife !
                                                   Underneath their fine incisions
                                                   Stirs the culprit, - Life!"
                                                
                                                 Første utgåva av dikta hennar frå 1890

Mange av dikta er naturskildringar med utgongspunkt i daglegdagse opplevingar slik som dette:

"The sky is low, the clouds are mean,
A travelling flake of snow
Across a barn or through a rut
Debates if it will go

A narrow wind complains all day
How some one treated him;
Nature, like us, is sometimes caught
Without her diadem."
                                                

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar