torsdag 1. mai 2014

Om å lesa Richard Dawkins og bli katolikk

Richard Dawkins (f. 1941) er kanskje den mest profilert representanten for den såkalla nye ateismen.
Biolog og evolusjonsteoretiker, professor i Oxford men ei lang publikasjonsliste bak seg, både fagartiklar og populariserte bøker. Bøker som "Det egoistiske genet" og "Gud , en vrangforestilling"
(The God Delusion 2006) er utgjeve på norsk. Dawkins er aktiv til stades t i den offentlege debatten, og har etter kvart blitt ein aggressiv  motstandar av alle former for religion. Hans argument held ikkje alltid den vitskapelege standar som han sjølv hevdar, og kanskje kan retorikken hans ha heilt motsatt effekt av det han hadde tenkt ?
Amerikanske Judith R.Babarsky er eit døme på det, på bloggen sin skriv ho:" Reading Richard Dawkins led to my Conversion." Judith Babarsky har akademisk bakgrunn, ho driv rådgjevingsteneste og underviser mellom anna i bioetikk. Ho har protestantisk bakgrunn men har ikkje vore religiøst aktiv. Ein dag foreslår stedattera, som er overtydd ateist at ho bør lesa Richard Dawkins "The God Delusion". Judith byrjar å lesa men får lite ut av boka, ho opplever at argumenta hans ikkje held mål, han viser lite respekt for andre sine synspunkt og hans kunnskap om personen Jesus Kristus er i beste fall mangelfull. Dawkins preikar ein form for "fundamentalist atheism".
Ho innser at ho må leita vidare for å koma til full forståing av desse spørsmåla, ikkje  minst kven var Jesus Kristus?  " In Reading to refute Dawkins as well as educate myself and find answers to questions, I discovered the God-man Jesus Christ."  Så les ho pave Benedikts bok "Jesus fra Nazareth", "and that closes the loop."
"I choose to believe in a supernatural God and his son, The Word, Jesus. I believe in miracles. I believe that, while science has many valuable insights to offer us, it is not the final word."
Judith Babarsky tek konsekvens av sin hardt tilkjempa innsikt, og vart for eit par år sidan teke opp i Den katolske kyrkjas fulle fellesskap. Ho skriv på slutten av blogginnlegget om konversjonen at eit par år tidlegare hadde det at ho skulle bli katolikk vore ein heilt latterleg tanke.

"If anyone had told me five years earlier that i would one day become catholic, I honestly would laughed in their face and bet all my wordly possessions and then some that such a thing would never happen. Was I ever wrong! And had my stepdaughter not recommended that I read The God Delusion I might never have gone on to pursue my own honest and intellectual search for the meaning of my life. I would still be lost and wandering with only a convenient and partial faith."
 Richard Dawkins under ein kampanje der han reiser rundt i Storbritannia og propaganderar for ateisme og mot all religion. Men så kan altså kampanjen hans ha stikk motsatt effekt. Judith Babarsky er heller ikkje den einaste som har funne vegen til Kyrkja etter å ha lese Richard Dawkins . Fleire andre har kome med tilsvarande vitnemål.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar