tirsdag 1. mai 2018

Den heilage Josef håndverkaren

Det er første mai, mai er månaden  via Jomfru Maria, men første mai er minnedagen for ekstemaken hennar Den heilage Josef. Josef har alltid hatt ein sentral stilling i karmelittordenen og dagen vart opprinneleg feira av karmelittar i Italia og Frankrike. Dagen var då lagt til tredje søndag etter påske, seinare tredje onsdag etter påske. I 1955 vart minnedagen lagt til først mai av pave Pius XII. Josef vart titulert "Den universella kyrkjas vernehelgen".  At feiringa vart lagt til første mai var nok også politisk motivert, i det den audmjuke tømmermannen Josef  vart sett som ei motvekt mot den sosialistiske feiringa av dagen. Paven uttrykte von om at dagen  skulle undestreka arbeidets verde, og gje ein andeleg dimensjon til fagforeiningane. Slik ville han gje første mai feiringa  ei kristen ramme.
Eit meir høgtideleg uttrykk for denne dagen er " Høgtida for Josef arbeidaren, Jomfru Marias ektemann, vedkjennar og skytshelgen for arbeidande mennesker."


Kyrkjebøn for dagen:

Evige Gud, alle tings skaper
du som har satt mennesket under
arbeidets lov, gi at vi med den
hellige Josef som vern og forbilde
fullfører de oppgaver du pålegger
oss, og vinner den lønn du har lovet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar