torsdag 21. desember 2017

Advent

Frå dagens tekst til Matutin av Den heilage Ambrosius av Milano:

" Da engelen hadde forkynt mysteriet for jomfru Maria, forkynte han også for henne at den eldre og ufruktbare kvinnen hadde unnfanget, for å bygge opp under troen ved et eksempel som viste at alt Gud vil, er det mulig for ham å gjøre.
Da Maria hørte dette, skyndte hun seg gledesstrålende opp i høylandet, ikke fordi hun ikke trodde på forutsigelsen, ikke fordi hun var usikker på budkapet, ikke fordi hun tvilte på eksempelet, men i glede over løftet og fordi hun samvittighetsfullt ønsket å gjøre seg nyttig. Hvor skulle hun vel skynde seg hen, hun som var fylt av Gud, om ikke i høyden? Den Hellige Ånds nåde er ukjent med trege kraftanstrengelser . Og straks viste de gode virkninger av Marias herkomst og Herrens nærvær seg: Samtidig med at " Elisabet hørte Marias hilsen, hoppet barnet i hennes liv av fryd, og hun ble fylt av den Hellige Ånd."
Responsorium: " Salig er hun som trodde, for Herrens løfte til henne skal gå i oppfyllelse. Og Maria sa: Min sjel opphøyer Herren."

Eit av George Mackay Browns mange juledikt:

Christmas

"Toll requiem", said sun to earth,
As the grass got thin.
The star-wheel went, all nails and thorns,
Over mill and kirk and inn.

The old sun died. The widowed earth
Tolled a black bell.
"Our King will return", said root to bone,
To the skeleton tree on the hill.

At midnight, an ox and and ass,
Between lantern and star
Cried, Gloria.....Lux in tenebris...
In a wintered byre.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar