mandag 13. juni 2016

Arnold Eidslott 90 år

10.juni fylte forfattaren Arnold Eidslott 90 år. 26 diktsamlingar har det blitt sidan han debuterte i 1953, og han har vore aktiv like til det siste. Arnold Eidslott er ein av dei viktigste og mest særpreg lyrikarane i etterkrigsstida.  Forma er modernistisk med eit orginalt og personleg preg, tematikken er utan unntak dei store spørsmåla i tilværet. Han er og grunnfesta i den store europeiske tradisjonen med inspirasjon frå såvel vår felles europeiske dikting, som målarkunst og musikk. Ofte tek han utgangspunkt i verdshistoria, særleg dei to verdskrigane, eller kjente personar historisk eller kulturelt.
Han tek gjerne utgonsgpunkt  i ei mørke sidene ved tilværet, krig og liding."Det er eit store mørkre i Eidslotts dikt, og stemma hans kan klinga frå eit lågt punkt i tilværet" skriv  litteraturprofessor Jan Inge Sørbø. Men det er aldri mørkret som får sigra til slutt, Eidslotts dikt er gjennomsyra av lyset frå påskedag, Kristi oppstode og siger over døden er det einaste og endelege svaret !
To dikte frå "Postludium" som kom i 2012:

Bare tausheten rådende

Alle de døde slekter
slitets og nødens bortreiste
Alle de døde despoter herskere
over røvet gods og syke livegne
Hvor er de alle borte i Guds time
Vent bare deres arvinger følger dem

Bare tausheten rådende                                                                                                                             Gud tier fordi Han vet alt
Bare gulnede blad glemte bøker
Sagn og myte og tårer som aldri
tørres gjennom de lange tider her
i støvets forgjengelige og døde rike

               ------------

Aldri alene

Husk dette
Særlig du som
i sannhet er alene

Guds nærver
føles ofte som en
ensomhet dypere dypere

Enn den du
tror å føle
når du er alene her

For nærmere
kunne du ikke vite
Gud uten å bli skremt

Vær rolig
for du er i Ham
vår bestandige fred sønn

Stille og taus
kysser Han din panne
før du ennå er våken barn


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar