tirsdag 22. mars 2016

Poetica:Marimesse om våren

Maria bodskapsdag (Annuntatio Mariae), "Herrens bebudelse", frå  gammalt Marimesse om våren.
Minnedagen for engelen Gabriels bodskap til Maria fell i år saman men langfredag. Det illustrerar samanhengen mellom inkarnasjonen og Kristi offerdød på krossen. På den gamle primstaven(fortidas kalender) er Marimesse markert med ei krune, det siste merket på vintersida.Det markerar at Maria er himmeldronninga.Bestemora mi kalla dagen "Voffremyss". På eit bilete fra 1901 står ho saman med familien framom barndomsheimen. To søstre på fem og ni år står saman med henne, eit par år seinare er dei begge tekne ut av tida.

                        Marimesse om våren

 Voffremyss sa bestemora mi
dei gamle merkedagane enno ein del av kvardagen
primstaven snart vendt mot sommarsida
ei krune for himmeldronninga
på bilete frå førre hundreårskifte står ho
saman med familien framom barndomsheimen
velstelte potteplanter, lauvtunge fruktre og reine gardiner
søstrene på fem og ni år snart tekne ut av tida
foreldrene alvorstyngde som om dei  alt merka skuggen av englar.
Ver ikkje redde de ventande
tenestekvinna skal om litt gje sitt svar !


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar