torsdag 7. januar 2016

Epiphany poem

Epifania Domini - Herren openberring eller Heilage tre kongers fest for oss i Vesten, for dei austlege kristne som føl den julianske kalenderen er det 6. januar som er starten på julefeiringa. Denne dagen var og den opprinnelege feiringa av Jesu fødsel og dåp. Først på slutten av 300 talet vart feiringa lagt til 25. desember, og 6. januar vart Jesu dåp og openberring minna. Etter kvart vart dette og ein festdag for dei tre vismennene frå Austerland som kom for å hylla Jesubarnet.

Eg vender meg igjen til George Mackay Brown, poeten frå Orkenøyane, har har naturlegvis også eit dikt om Epifani:

The red king
       Came to a great water. He said,
                 Here the journey ends.
                 No keel or skipper on this shore.

The yellow king
        Halted under a hill. He said,
                 Turn the camels round.
                 Beyond, ice summits only.

The black king
       Knocked on a city gate. He said,
                 All roads stop here.
                 These are gravestones, no inn.

The tree kings
       Met under a dry star.
                  There, at midnight,
                  The star began its singing.

The tree kings
       Suffered salt, snow, skulls.
                   They suffered the silence
                   Before the first word.
        
                 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar