søndag 23. august 2015

Johannes av Korset: Hyrder,som drar forbi

"Hyrder, dere som drar forbi
fra fårefolden mot høyden,
hvis dere skulle se
den jeg elsker mest,
fortell ham jeg er syk, jeg lider og dør."

Frå andre strofe i Johannes av Korsets "Cantico espiritual" (Åndelig sang)

Vi er ofte utolmodige og urolege, vi  forventar svar på våre bøner slik og når vi sjølv ønskjer. Helst no med det same !
Til dette har Johannes kloke ord i sin kommentar til andre strofe.

"Likeså  sier den Hellige Gabriel til Sakarja at han ikke må være redd, for Gud har allerede hørt hans bønn og vil gi ham den sønn som han i mange år har bedt om (Luk 1,13). Likevel hadde Gud hele tiden hørt ham. Slik kan enhver sjel forstå at selv om Gud ikke umiddelbart kommer til hjelp når den bønnfaller ham i sin nød, så unnlater han ikke derfor å hjelpe når tiden er inne. Han som er hjelperen, sier David, bistår i rette øyeblikk og i trengseltider (Sal 9,1), om man ikke mister motet og slutter å be."

                                Frå Heddal stavkyrkje

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar