lørdag 14. september 2013

Krossmesse:forbøn for Maloula

I dag 14. september feirar vi festen for Den heilage krossen ( Korsets opphøyelse/Exaltatio Sanctae Crucis). I gammal norsk tradisjon vart dagen kalla Krossmesse om hausten og på primstaven var merke naturleg nok ein kross.
Innbyggjarane i den syriske byen Maloula har tradisjonelt feira dagen med eit stort bål på fjellet over byen. Det kan dei nok ikkje i år, den hovudsakleg kristne byen har dei siste dagane vore under hardt åtak frå dei ekstreme muslimane i Al- Nusra fronten som er nær knytte til Al-Qaida. Maloula ligg 56 km nord for Damaskus  i ei fjellside 1500 meter over havet. Byen er ein av dei få stadane i verda der det framleis blir tala ein arameisk dialekt, språket Jesus tala. I byen er det to store kloster, eit gresk katolsk og eit gresk ortodoks. Mar Tekla klosteret ligg i ei kløft som iflg. legenden opna seg for Den heilage Tekla då ho vart forfølgd av romerske soldatar. Tekla levde i det første hundreåret og skal ha vore elev av Paulus. Tradisjonelt har kristne og muslimar levd fredeleg saman i Maloula. Erling Rimehaug i Vårt Land skriv om då han vitja byen og klostret, og var vitne til at lokale muslimar stod i kø for å få del i det lækjande vatnet frå Den heilage Teklas kjelde i klosteret. Dei siste dagars hendingar er bare djupt tragiske og gjer vondt langt inn i sjela. Er det von eller bare mørkre? Små ljospunkt kanskje, som appellen eg har gjeve att under bilete. Den er forfatta av den muslimske professoren Tarif Khalidi for eit par dagar sidan, og er ei sterk oppmoding til alle muslimar om å ta vare på den kristen arven i Midt-Austen. Han kallar forføljinga av  dei kristne eit heidensk åtak på alt det som  den muslimske sivilisasjonen står for. La oss be om at han når fram !                                          Mar Tekla klosteret i Maloula.
                                          

An Appeal to Muslim Clerics and Rulers: Save Our Christian Heritage!

An appeal to Muslim clerics and rulers, women and men:

What is happening today in Maloula and other Christian cities and areas in Syria, Egypt, and other Arab countries transcends any political opinions about what is going on in this or that tormented country, whether the opinions oppose or support the political regime in those countries. The repeated assaults on Christian holy sites that are happening today and the forced expulsion of Christians is a flagrant assault on our Islamic heritage itself and on the precedent of our venerable Prophet, his noble hadith, his life, and the lives of those followed him in doing good. The destruction of churches and Christian holy sites that we are witnessing is a barbaric, pagan assault on our Islamic civilization  which, over the ages, has given a central place to Jesus son of Mary and his virgin mother (peace be upon them) at the heart of our teaching, rooted in the long and glorious history of coexistance and love between Islam and Christianity, this coexistance that is one of our greatest point of pride when we express our pride among civilizations.

Any attack on these holy places is part of a campaign against Islam, aiming to disfigure this love and coexistence. This campaign is now being waged by those who have been overcome first of all by ignorance, then by blind prejudice, then by rejection of the other, even when this other is "the closest in affection to those who believed." In light of all the above and before it is too late, we call upon Muslim clerics and rulers, women and men, to join their voices with this cry, that perhaps someone may heed it in the lands of Arabity and Islam... "O mankind! Be careful of your duty to your Lord Who created you from a single soul."Tarif Khalidi is a Palestinian academic and professor at the American University of Beirut.

Frå antifon til dagens vesper: Vi tilber deg Kristus og lovpriser deg, for ved ditt kors har du forløst verden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar