torsdag 1. oktober 2020

Minnedagen for Therese

 I dag første oktober feirar vi minnedagen for Den heilage Therese av Jesusbarnet (frå Lisieux) Ho døydde  30. september 1897, men dagen var alt oppteken som minnedag for kyrkjefaren Hieronymus så Therese fekk dagen etter. Det er nok ikkje mange som har levd så stille og ukjent i si levetid og vorte så viktig etter sin død som denne karmelittnonna. Uttalige er dei som har vorte inspirert av henne og hennar tankar, ho har vore og er framleis til stor hjelp for så mange,

Alt frå tidleg alder følte ho kallet. I dette korte sitatet skildrar ho sitt første møte med Karnmel:


"Hver ettermiddag gikk jeg en liten tur med pappa. Sammen besøkte vi det hellige

Sakramentet og hver dag i en ny kirke. Det var slik jeg for første gang kom inn i Karmels

kapell.Pappa viste meg gitteret inn til koret og fortalte at nonnene holdt til bakenfor der. Lite

ante det meg at jeg ni år senere skulle bli en av dem! ..."Bønn til dagens laudes:

"Gud, vår Far, du som åpner ditt rike for de små og ydmyke, hjelp oss tillitsfullt å følge den salige Thereses lille vei. Før oss på hennes forbønn frem til din evige herlighet."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar