fredag 24. februar 2017

Johannes av Korset:Den tyste musikk

Frå Johannes av Korsets ( 1542 -91) "Åndelige sang" strofe 14-15:

"Min elskede, du er fjellene
ensomme, skyggefulle daler
fremmede øyer
klangfulle floder
suset av kjærlighetsvinder

den stille natt
når morgengryet kommer
den tyste musikk
den klingende ensomhet
måltidet som styrker og vekker kjærlighet."

I forklåringa til uttrykket " den tyste musikk" skriv han så:

" I denne nattens stillhet og tysthet, og i denne kunnskap om det guddommelige lys, oppdager sjelen den vidunderlige overensstemmelse og orden som Guds visdom har fått istand i mangfoldet av sine skapelser og verk. I sin helhet, så vel som hver enkelt. er det utrustet med noe som har sitt motsvar i Gud; hver og en av dem lovpriser på sin måte hva Gud er i nettopp dette verket. Altså fremstår alle vesener og ting  for sjelen som en symfoni av sublim musikk, som overgår all verdens konserter og melodier. Den kalller det for den tyste musikk, fordi det, som vi har sagt, er en rolig og stille kunnskap, uten lyden av stemmer. Slik nyter sjelen både musikkens liflighet og tysthetens stillhet. Og den sier at dens Elskede er den tyste musikk, fordi den i ham kjenner og nyter denne harmonien av åndelig musikk."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar