søndag 5. juli 2015

En sjels historie

Therese av Lisieux selvbiografi " "Histoire d`une ame "  kom i fjor endeleg i norsk omsetjing på St.Olav forlag. Fint omsett av Jeanne Wreden med opplysande forord av karmelsøstrene i Tromsø, og eit rikhaldig noteapparat med referansar såvel til bibelsitat som detaljar i Thereses livshistorie.
Eg har frå før bok i såvel svensk og engelsk omsetjing som den franske orginalen, likevel fekk eg ei oppleving av å koma Therese enno nærare ved å lesa hennar historie på norsk. Kva er det med denne karmelittnonna som i motsetning til Mariam Baourdy som eg har skreve om nyleg, levde eit stille og udramatisk liv i Karmelklosteret i Lisieux ? Kvifor har ho nådde ut til så mange og stadig vert oppdaga av nye truande ? Kanskje kan den norske omsetjinga også bidra litt til det ?
Therese har klårare enn dei fleste sett kjernen i evangeliet, i kapittelet om førstekommunion og ferming skriv ho så  frimodig om dette:

"Han lot meg forstå at min ære ikke var synlig for menneskers øyne, at den besto i å bli en stor helgen !!!.............. Dette ønske kan synes vel dristig når man ta i betraktning hvor svak og ufullkommen jeg var, og som jeg fremdeles er etter syv år i kloster. Likevel føler jeg stadig  den samme frimodige tillit til at jeg skal bli en stor helgen, det skyldes at jeg ikke regner det som følge av egne fortjenester, for jeg har ikke en eneste en, men at jeg setter mitt håp til han som er selve Godheten og Helligheten. Det er han, og bare han, som nøyer seg med mine svake anstrengelser, løfter meg opp til seg, dekker meg med sine egne uendelige fortjenester og gjør meg hellig."

                                             Therese i Notre Dame de Paris


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar