fredag 26. april 2013

Og med eitt er det kveld

Ofte kan ein seia svært mykje med få ord som i diktet av den italienske forfattaren Salvatore Quasimodo (1901-1968)  eg har gjeve att under både i italiensk orginal versjon og i engelsk og norsk omsetjing. Eg har lese det tidlegare, det er eit av mine favorittdikt. Sist helg såg eg det igjen på kunstutstillinga "Døden og kjærleiken" i Bergen. To av dei mest sentrale tema i kunsten generelt og poesien spesielt. Quasimodos dikt rommer på tre linjer heile livsdramaet.
Den same utstillinga hadde og eit anna sitat:" For sale, Baby- shoes, never worn."  Det er blitt tilskreve Ernest Hemingway, han skal ha skreve det som ledd i eit veddemål om å skriva den kortaste novella. Litteraturhistorisk stemmer nok ikkje dette, men trass i at desse fem orda har eit ukjent opphav gjer dei ikkje mindre inntrykk. Den opprinneleg utforminga skal ha vore;" For sale, Baby-carriage, never used." Fem små ord som rommar eit hav av sorg og fortviling.


And suddenly it is evening / Ed è subito sera


Each alone on the heart of the earth
impaled upon a ray of sun:
and suddenly it's evening.

                  *
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.

                 *
Kvar ein står einsam på hjarta åt jorda
stungen av ei stråle frå sola
og med eitt er det kveld.

Salvatore Quasimodo

Mathias Blumenthal ( 1719-63) var ein tysk-dansk kunstnar som levde i Bergen frå 1749. Det er bevart ei rekkje verk av han både landskap og personar, eit av dei er ein del av denne utstillinga om kjærleik og død. Det viser eit dødt spebarn fint lagt til rette på ei blomepryda seng. Det er konkretisert med navn,fødselsdato og dødsdato, Christopher Wagner 12.okt - 23.nov.1756. Ei erfaring som nok alle familiar hadde på 1700 talet, men nok ikkje mindre smertefull og sorgtung for det.
 Ed e` subito sera - Og med eitt er det kveld.Men så skal det gry ein annan morgon!
 

1 kommentar: