lørdag 19. oktober 2019

Din utgang og din inngang

Søndag 13. oktober opplevde vi det som er uttrykt i salme 121:
"Herren skal vara din utgang og din inngang frå no og til evig tid."

Samstundes med at ei lita jente, Mathilde, kom inn i denne verda gjekk far/bestefar/ oldefar Edvard/Eddie ut av verda i sitt 98 år. Eg ser for meg at dei passerte kvarandre på veg ut og inn av dette tilveret. Det var eit sterkt bilete på at alt, fødsel, liv og død, er inneslutta i den same omsorga.


Din utgang og din inngang

Ser du enno konturen av kjente fjell gjennom mørkt oktoberregn no i skumringstimen ? Skimtar du dei to fuglane som stryk vengene over toppen i varm augustdag med kaffi og kvild ved varden ? Når blikket brest bleiknar synet og du kan ta på heimveg stien er varda, lett å følgja. Når du stoppar for å drikka av kjelda like før den siste stigninga helsar du henne som går i motsatt lei undrande over ei lita jente utan følgje utan bør. Ho går her for først gong men trør så lett og tek ikkje feil av vegen for ho ber ei lita lykt med det uskapte lyset.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar